Konkurs: „Moja Bursa, mój Internat”

            Bursa nr 1 w Kutnie zorganizowała konkurs poetycki, w którym udział wzięli: Patrycja Derdoń, Arek Ostaszewski i Daria Polkowska. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza lub fraszki opisującej placówkę, w której mieszkają. Jury wysoko oceniło prace Darii Polkowskiej oraz Patrycji Derdoń.

Serdecznie gratulujemy!