Dobre, bo polskie

Istotną częścią  realizowanego „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”  była organizacja festynu i happeningu promującego polską kuchnię wśród mieszkańców pobliskich miejscowości i turystów. Uczestnicy projektu wyszli na ulicę miasteczka i zachęcali  przechodniów do spróbowania własnoręcznie przygotowanych potraw. Na każdym kroku spotykali się z miłą reakcją.

Projekt został sfinansowany z UE kwotą 247 181,00 PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Tekst: Elżbieta Kondracka          

zdjęcia: Edyta Budnik