Kierunek Grecja: Leptokaria

12.05.2022 r. odbyło się spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” który jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przypominamy, że w dn.22.05 – 05.06.2022 trzydzieścioro uczniów pod opieką pięciorga nauczycieli wyjedzie do Leptokarii w Grecji w celu realizacji założonych zadań projektowych, z których najważniejsze to: organizacja festynu  promującego polskie tradycje kulinarne,praca nad książką kucharską , która ma zawierać przepisy kuchni polskiej i greckiej  oraz słowniczkiem wyrażeń kulinarnych  – wszystko w języku polskim, angielskim i greckim.

Na spotkaniu rodzice poznali szczegółowy harmonogram działań projektowych (wcześniej uzgodniony w trakcie wizyty przygotowawczej), omówiono regulamin obowiązujący uczestników mobilności i sprawy organizacyjne związane z wyjazdem, ale najważniejszym punktem było podpisanie umów między niepełnoletnimi uczestnikami mobilności, ich rodzicami a dyrektorem szkoły Jarosławem Budnikiem.

Celem „Ponadnarodowej mobilności uczniów” jest wzmacnianie kompetencji kluczowych takich jak: nauka języków obcych , rozwijanie umiejętności uczenia się, nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 247 181,00 PLN w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik