Bezpieczeństwo nade wszystko – pierwsze spotkanie z Grecją.

W związku z realizacją “Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nasze zmagania  rozpoczęliśmy od szkoleń.

„Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni” to ważny aspekt, ponieważ nasze główne działania projektowe dotyczyć będą organizacji dwóch festynów kulinarnych.

Przy okazji  szkolenia zwróciliśmy uwagę na inne zagrożenia naszego bezpieczeństwa wynikające z pobytu w Grecji, o których nie wspominaliśmy na zajęciach przygotowawczych w Polsce – węże, skorpiony, jeżowce itp.

Oczywiście nie zabrakło informacji o celach i rezultatach naszego projektu oraz harmonogramie działań.

Tekst: Edyta Budnik

Zdjęcia: Natalia Wnuk, Natalia Jackiewicz