OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ FOX’ 

26 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ FOX’  PO  PATRONATEM  NAUKOWYM  INSTYTUTU  FILOLOGII ANGIELSKIEJ  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO  W  KRAKOWIE.  Wzięło w nim udział 10 uczniów.  Konkurs polegał na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. 
Opiekun konkursu: J. Pigiel
Zdjęcia: Joanna Pigiel, Natalia Wnuk.