Gala stypendialna w Sokółce

13 kwietnia 2022 roku w Sokółce odbyła się gala stypendialna będąca podsumowaniem  XXXIV edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”. W trakcie gali  przyznanych zostało dla uczniów naszej szkoły 19 stypendiów naukowych oraz 7 stypendiów sportowo-artystycznych. Była to pierwsza po okresie pandemii okazja do wspólnego spotkania najlepszych i najbardziej uzdolnionych sportowo lub artystycznie  uczniów z terenu powiatu sokólskiego. Stypendia wręczał Starosta Sokólski Piotr Rećko. Każda szkoła miała też okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć i odniesionych przez uczniów sukcesów.