Zajęcia dziennikarskie uczestników: „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” 

 Dn. 05.03.2022 r. jedna grupa projektowa uczestniczyła w zajęciach dziennikarskich prowadzonych przez Pana Piotra Biziuka- dziennikarza i redaktora naczelnego  portalu iSokolka.eu-internetowej gazety powiatu sokólskiego. 

Uczestnicy projektu poznawali tajniki warsztatu pracy dziennikarza. Na zajęciach młodzież miała możliwość napisania pierwszego artykułu dziennikarskiego oraz zadawania pytań związanych z tematyką zajęć.

Na kolejnych warsztatach uczestnicy będą mieli okazję zastosować zdobyte umiejętności, przeprowadzając sondę uliczną.

Dziennikarskie zajęcia projektowe odbywały się w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów pn. „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku”, który jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w tym przedsięwzięciu w zakresie nauki języków obcych, rozwijania umiejętności tworzenia informacji, nabywania nowych kompetencji w zakresie rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywności obywatelskich.Projekt wzmacnia więzy międzypokoleniowe, służące poznaniu tradycji przyrządzania potraw, okoliczności ich przygotowania, istotnej roli spotkań środowiskowych integrujących środowisko a także rozwija nieco zaniedbane w systemie edukacji umiejętności manualne.

Dofinansowanie projektu z UE: 247 181,00 PLN w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu 

Państwa.

Tekst i zdjęcia: Kornelia Mandziej