Święto Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika

19 stycznia 2022 roku po raz dziewiętnasty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika. Jednak z uwagi na stan pandemii w kraju, uroczystość miała skromniejszy charakter, zrezygnowano z zapraszania dużej ilości gości, a młodzież uczestniczyła w apelu w dwóch różnych grupach o różnym czasie. W trakcie ostatniej akademii podsumowano cztery konkursy, tradycyjnie organizowane w związku z Patronem dąbrowskiej szkoły. Obchody rozpoczęły się od wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół – Jarosława Budnika, który w swoim przemówieniu odwołał się do życiorysu Generała Nikodema Sulika, podkreślając jego udział w walce o wolną i niepodległą Polskę. Jednocześnie wskazywał, iż cechy takie jak odwaga, wytrwałość czy troska o innych, są wartościami ponadczasowymi i powinny stać się także udziałem młodzieży z dąbrowskiej szkoły. W części artystycznej przybliżającej życiorys Naszego bohatera wystąpili: Weronika Kulhawik, Paulina Sotnik, Anna Stankiewicz, Karolina Karpienia, Milena Hukałowicz, Stanisław Stroczkowski, Szymon Maksimczyk i Jakub Orpik, zaś akademię uświetniły swoim pięknym wokalem Zuzanna Orpik i Martyna Stefanowska. Uczniowie pracowali pod opieką merytoryczną i artystyczną Edyty Budnik, Małgorzaty Lewko i Krystyny Huryn.