Powiatowy Konkurs Literacki ‘Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”

Dn. 19.01.2022 r. w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego ‘Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu jednego tekstu literackiego w dowolnej formie. Mógł to być dziennik, pamiętnik, blog, opowiadanie, wiersz czy fraszka. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu sokólskiego oraz uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu sokólskiego i augustowskiego. Na konkurs wpłynęły prace z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim, Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Hubala w Sokółce. Jury w składzie: Halina Raducha – dziennikarka lokalnego portalu informacyjnego isokolka, prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego, zajmuje się też promocją produktów lokalnych także hobbystycznie zajmuje się poezją, publikowała swoje wiersze m.in. w VI Dąbrowskim Almanachu Literackim, przewodnicząca jury; Aleksandra Wróbel – instruktor –z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej, absolwentka i oddany przyjaciel, zawsze służący wsparciem i dobrą radą dąbrowskiemu ogólniakowi; Małgorzata Malinowska – polonista pracujący w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej; oceniło prace zgodnie z regulaminem konkursu i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce ex aequo: • Agnieszka Chodziutko,– LO w Dąbrowie Białostockiej, • Anna Maria Jarmusik – Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, • Julia Łuksza – Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Hubala w Sokółce. II miejsce: Maja Zofia Żdanuk ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, III miejsce: Aleksandra Poważa LO w Dąbrowie Białostockiej. Laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody, których sponsorami byli: Zarząd Powiatu Sokólskiego i Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. gen. N. Sulika. Za organizację i przygotowanie przedsięwzięcia odpowiedzialne były: Krystyna Kopańko, Agnieszka Dzienisik, Katarzyna Sidorowicz. Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Urszuli Puczyńskiej i Wicestaroście Sokólskiemu Jerzemu Białomyzemu za pomoc organizacyjną a także Zarządowi Powiatu Sokólskiego a w szczególności Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko i Przewodniczącej Rady Rodziców za wsparcie finansowe.

Tekst: Edyta Budnik

zdjęcia: Natalia Laskowska