Szkolenia i warsztaty dla przyszłych wolontariuszy

W listopadzie i grudniu 2021 we współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym zainteresowani uczniowie  z kl. I B, I C i II B wzięli udział w cyklu warsztatów, których  celem jest przygotowanie do zajęć specjalistycznych w roli wolontariuszy. 

Szkolenia i warsztaty wprowadzające na temat „Budowania pewności siebie” i „Efektywnej współpracy” przeprowadziły: Monika Dajnowska i Agnieszka Jackowska, podobnie jak kolejne „Team up! Praca w zespole wysokiej jakości”. Zaś warsztaty z „Komunikacji interpersonalnej” koordynowała Anna Wojszel . W tych ostatnich wzięła udział także młodzież z  Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Realizacja zadania odbywa się pn. „Otwarci na innych” – Centrum Wolontariatu Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, środki finansowe przeznaczył na nie Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach dotacji Nowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2021. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Monika Dajnowska