Najnowsza publikacja nauczycieli dąbrowskiego LO

    Do bogatej kolekcji publikacji wydanych przez nauczycieli dąbrowskiego ogólniaka, dołączyła kolejna, piętnasta pozycja. Książka jest  rezultatem realizowanego przez trzy lata w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej projektu: ”Królowa jest tylko jedna – Matematyka” o nr 2018 – 1 – PLO1 KA229 – 051027 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Publikacja  została napisana w języku angielskim razem z nauczycielami z 1. Liceum z Ierapetry w Grecji oraz Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych ze Stambułu w Turcji. Propaguje innowacyjne pomysły nauczycieli w zakresie nauczania matematyki a przede wszystkim zwiększenia jej atrakcyjności wśród uczniów. Każda szkoła  odpowiedzialna była za przygotowanie i popularyzację jednej idei.

    Celem realizowanego projektu: ”Królowa jest tylko jedna – Matematyka” była poprawa osiąganych wyników przez uczniów w zakresie matematyki i jęz. angielskiego (pośrednio) oraz wsparcie kadry dydaktycznej w rozwoju, zacieśnienie współpracy między szkołami z różnych krajów i wymiana doświadczeń. W ramach działań projektowych odbyło się 6 mobilności (kadry i uczniów), po 2 w poszczególnych krajach partnerskich, czyli Polsce, Grecji i Turcji.

    W realizowanym projekcie polscy pedagodzy zaproponowali popularyzację gier matematycznych w nauczaniu matematyki a w szczególności gry terenowej i idei rywalizacji w ramach Ekstraklasy Matematycznej, którą od wielu lat dąbrowskie liceum organizuje. Grecka szkoły z Krety popularyzowała ideę złotej proporcji (Golden Ratio), zaś turecka szkoły z Istambułu proponowała swoje doświadczenie w zakresie organizacji targów naukowych i związku matematyki z innymi dziedzinami nauki np. chemii czy też technologii informacyjnych.

    W ramach upowszechniania rezultatów projektu wszystkie trzy szkoły zobowiązały się do przekazania publikacji do miejscowych bibliotek, szkół podstawowych i instytucji współpracujących ze szkołami. Publikacja w całości została sfinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ i jest bezpłatna.

    Koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i złożeniu publikacji. Także szczególną wdzięcznością chcą otoczyć uczniów zaangażowanych w projekt (zwłaszcza absolwentów szkoły, którzy wraz z rodzinami w marcu 2019 roku gościli  uczestników 2. mobilności z Grecji i Turcji w Dąbrowie Białostockiej. Oni także stają się bohaterami niniejszej publikacji.

Tekst: Edyta Ołdziejewska – Budnik,
zdjęcia: Elżbieta Kondracka, Natalia Wnuk