Golden Ratio – boska proporcja, czyli matematyczny przepis na piękno

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nasz świat opiera się na liczbach. Wśród nich jest jedna szczególna – liczba Φ. Wartość liczbowa złotego podziału w przybliżeniu zawsze wynosi 1,618.. Czyli dokładnie tyle, co liczba Φ. W związku z realizacją projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na przełomie sierpnia i września odbywały się zajęcia z geometrii, których celem było zapoznanie uczniów z ideą złotej proporcji, czyli „matematycznym przepisem na piękno”. Prowadziła je Joanna Krahel – doświadczony nauczyciel matematyki, współorganizator Ekstraklasy Matematycznej, także egzaminator maturalny i merytoryczny koordynator międzynarodowego projektu realizowanego  w ostatnich trzech latach w naszym liceum.

Na zajęciach uczestnicy zapoznali się z zasadami stosowania złotego podziału odcinka,  jak również ciągami Fibonacciego. Ćwiczyli również swoje umiejętności matematyczne w praktyce, rozwiązując wiele zadań ściśle związanych z geometrią. Dowiedzieli się o obecności boskiego podziału w przyrodzie, architekturze, kosmosie, anatomii.

Powyższe umiejętności także doskonalili  w 1 st Lyceum of Ierapetra pod okiem Ioannisa Fanourakisa, wybitnego znawcy tematu i zapalonego propagatora idei Golden Ratio. Owocem ich prac były rysowanie Spirali Fibonacciego przybliżającej  złotą spiralę oraz przygotowanie dwóch prezentacji multimedialnych objaśniających powyższą tematykę.

 Dobrym  przykładem związanym z poszukiwaniami idei Golden Ratio w otaczającej przyrodzie i rzeczywistości są muszle znalezione na złotej wyspie Chrissi  czy ateński Partenon a poszukiwaniom patronuje muza Urania.

tekst: Edyta Budnik, Joanna Krahel, Oliwia Ryszkiewicz       zdjęcia: Krzysztof Boruch, Gabriela Hajkowska