Zajęcia artystyczne z ceramiką i tańcem greckim w roli głównej

Od 16 sierpnia 2021 nasi ambitni uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach w  związku z realizacją projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”.

Warsztaty ceramiczne prowadzi Dorota Kłoczko – instruktor terapii w pracowni plastycznej w dąbrowskich WTZ a także niezwykle utalentowany opiekun merytoryczny swoich podopiecznych, którzy zdobywają wysokie laury na ogólnopolskich konkursach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych. Warsztaty taneczne realizowała Jolanta Lewkowicz –  nieoceniony przyjaciel naszej szkoły, pasjonatka tańca, rytmiki i choreografii, niezwykły samorodny talent, w przeszłości charytatywnie przygotowała naszą młodzież do studniówkowego poloneza.

Zajęcia przygotowują do udziału w projekcie, ale jednocześnie dają jego  uczestnikom wiele satysfakcji.