Środki na szkolenie certyfikowanych klas mundurowych i oddziału przygotowania wojskowego

Kolejne środki na rzecz klas mundurowych trafiają do naszej szkole po podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Sokólskiego a przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. Pod koniec roku szkolnego 2020/21 dostarczone zostały umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne dla oddziału przygotowania wojskwego na kwotę 92 740 zł. Dzięki tym środkom szkolenie uczniów opw będzie realizowane w sposób nowoczesny i skuteczny. Obecnie zaś podpisana została umowa na dostarczenie dla 20 uczniów klasy III certyfikowanej klasy mundurowej w ramach V edycji programu umundurowania za łączną kwotę 26 400 zł ( z czego 21120 pozyskane zostało ze środków MON). Dziękujemy za wsparcie idei klas mundurowych realizowanych w naszej szkole.