English is easy!

Przekonują się o tym uczestnicy „Ponadnarodowej mobilności uczniów” w ramach projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),  którzy przechodzą bardzo intensywny kurs z jęz. angielskiego w liczbie 60 godz.,   przygotowujący do mobilności w Grecji w dn.12 – 26. 09.2021. Spotkania odbywają się od 16 sierpnia i w niczym nie przypominają tradycyjnych lekcji jęz. angielskiego. Dominują formy interaktywne, drama, burze mózgów itp. Według niektórych uczniów uczestniczących w zajęciach  najciekawszą aktywnością jest losowanie tematu do dyskusji i dzielenie się swoją opinią na ten temat z pozostałymi osobami. Uważają oni, że dzięki tym spotkaniom osłuchują  się z językiem, nabierają pewności siebie i odwagi w porozumiewaniu się z innymi.

W ramach tychże zajęć uczestnicy projektu mają możliwość poszerzyć swoją znajomość języka poprzez różnorodne ćwiczenia, uczą się współpracy w grupie i przełamują bariery językowe. Aby pobudzić kreatywność uczniów, mają oni za zadanie m.in. odgrywanie różnorodnych scenek na wskazane tematy. Przygotowując się do nich uczestnicy zajęć  doskonale się bawią w swoim towarzystwie , łącząc przyjemne z pożytecznym, tzn. rozwijają się językowo i nawiązują relacje interpersonalne.

Zajęcia prowadzi doświadczona anglistka mgr Elżbieta Kondracka, egzaminator maturalny, koordynator międzynarodowych projektów od strony językowej, wcześniej wieloletni mentor wolontariuszy z EVS, którzy przez 9 lat współpracowali z naszą szkołą.