E-pocztówki w internacie

Sytuacja epidemiologiczna wymusza na społeczeństwie komunikację zdalną. Łączy się to z używaniem nowych, niespotykanych dotąd form pracy w internacie.

W tym roku szkolnym nasza placówka dołączyła do dwóch akcji wymiany życzeń świątecznych pomiędzy bursami i internatami z terenu Polski. W grudniu wysyłaliśmy sobie e-pocztówki za pomocą poczty elektronicznej, natomiast z okazji Wielkanocy zaproponowano wykorzystanie wirtualnej tablicy- padletu.

Za przygotowanie pocztówek w obu akcjach chciałabym podziękować Paulinie Wójcik, Julii Wierżyńskiej, Aleksandrze Głębockiej i Helenie Możejko.

Życzenia świąteczne w padlecie można obejrzeć tutaj: https://padlet.com/agarola6praca/blnyt54izyabff6i

Katarzyna Haponik