Paula Rowińska – stypendystką Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białymstoku

Paula Rowińska z klasy IIb została stypendystką Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku. Wnioskodawcą stypendium była nauczycielka naszej szkoły, a jednocześnie opiekunka merytoryczna uczennicy Jolanta Konstańczuk. Zarząd Stowarzyszenia uznał, że stypendium będzie swoistym podziękowaniem za działalność Pauli Rowińskiej na rzecz upamiętniania społeczności żydowskiej, jak również nagrodą za bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasi sąsiedzi Żydzi” (Chmielnik). Dziękujemy za przyznane stypendium, które jest szczególnym wyróżnieniem na tle naszego województwa. Życzymy Pauli kolejnych sukcesów wynikających z poznawania i badania historii przedwojennej Dąbrowy.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DZJyAoiw1eWg%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2EnqT8X4zuLWs1U80gbSOgx9o7uPL7oV4Ev9qtZGgtN7NI9McsBjCjq40&h=AT1PLA0FlSapVG7jseRb7atcNbzNaJFLfRNUl9haarBApgZtAEaLbZp1HFsqcLBxLHW6FHTL2stxpQId9J3XJsP9zlL0Bm9AH3KU0yjgABbH0sM5VXA67UmrBuWWbSRAdQO5DA

Jolanta Konstańczuk  

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w linku oraz filmem konkursowym:  www.jewishbialystok.pl www.jewishbialystok.pl