O bezpieczeństwie ( nie tylko w sieci) z funkcjonariuszką Powiatowej Komendy Policji w Sokółce

W dniu 25 lutego 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie on – line wszystkich uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszką Powiatowej Komendy Policji w Sokółce sierżant Pauliną Olechno. Jego tematem  była  odpowiedzialność  prawna nieletnich. Rozpoczęło ono cykl trzech spotkań uczniów z funkcjonariuszami policji . Na kolejnych godzinach wychowawczych poruszane będą problemy dotyczące zagrożeń dla młodego człowieka płynące z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dzienisik – pedagog szkolny