Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ,, Alchemik”

Dnia 10.03.2020 r.  w naszej szkole uczniowie klas I, II i III zmagali się z zadaniami z chemii w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ,, Alchemik”. Ideą konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii, propagowanie nauk ścisłych oraz aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego wyniki  zostaną przesłane do szkoły do dn. 31.05.2020 r.
Tekst: U. Lipska