„Ja, uczeń klasy mundurowej, ślubuję…” 

13 luty 2020 r. był szczególnym dniem w życiu społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika, ponieważ  w tym dniu uczniowie pierwszych klas mundurowych złożyli ślubowanie, które wpisało się w 10-lecie istnienia klas o tym profilu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych wspierających działalność klas mundurowych. Równie licznie przybyły rodziny uczniów, dla których chwila ta stała się wyjątkowym i wzruszającym przeżyciem.

Swoją obecnością zaszczycili nas: płk Sławomir Kocanowski – dowódca 1PBOT, ppłk Tomasz Fuk – zastępca dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Dariusz Szorc – komendant WKU Białystok, ppłk Piotr Pieczur – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku; delegacja z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego: por. Wojciech Jóźwiak, plut. Hubert Żbikowski, st. kpr. Piotr Oleszkiewicz, kpr. Krystian Wiewiór, st. szer. Adam Fornalski, st. szer. Krzysztof Bobrowski, st. szer. Sławomir Kwiatkowski; delegacja z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej: kpt. Konrad Bednarski, st. sierż. Karol Kobiałka; delegacja z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej: st. sierż. Adam Skoczylas, st. kpr. Łukasz Adamczyk, kpr. Paweł Szczepanik; kpt. Zofia Zielepucha – zastępca komendanta Placówki SG w Nowy Dworze, mjr Mariusz Jelski – zastępca komendanta Placówki SG w Lipsku; st. chor. Jan Lijewski z Garnizonu Osowiec; kom. Janusz Sepko – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, nadkom. Paweł Jakubiak – komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej; Jerzy Białomyzy – wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Adam Wojteczko – przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Leszek Kiejko – sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka, Maciej Sulik – dyrektor MGOK w Dąbrowie Białostockiej, Andrzej Kamliński – kierownik WTZ w Dąbrowie Białostockiej, prezes Fundacji Gama, Robert Rybiński – prezes PGKiM w Dąbrowie Białostockiej.

Po uroczystym ślubowaniu uczniowie zaprezentowali pokaz musztry oraz samoobrony przygotowany pod kierunkiem opiekuna klas mundurowych st. chor. sztab. rez. Janusza Bielawskiego i Tomasza Leszkowicza. Swoje umiejętności w pokazie krav magi przedstawili także żołnierze 1PBOT. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz tresury psa policyjnego.

Ważnym aspektem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce.

W podniosłą uroczystość ślubowania wpisały się pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennic  naszej szkoły: Pauliny Bartkiewicz, Julii Oszmian, Aliny Ankudowicz. Część artystyczną przygotowały panie K. Kopańko i A. Dzienisik. Wyjątkowy charakter wydarzenia podkreśliły utwory w wykonaniu orkiestry dętej z Dąbrowy Białostockiej pod przewodnictwem Krzysztofa Dremickiego.

Po uroczystości goście mogli poczęstować się wojskową grochówką oraz zapoznać się z ofertą 1PBOT i Komendy Powiatowej Policji z Sokółki.

Dyrektor Zespołu Szkół składa podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i uczniów: pani wicedyrektor Joannie Pigiel, opiekunowi klas mundurowych Januszowi Bielawskiemu, Tomaszowi Leszkowiczowi, Agnieszce Dzienisik, Krystynie Kopańko, Katarzynie Sidorowicz, Marcie Mandziej.

Uczniom życzymy sukcesów i wytrwałości w dalszej drodze związanej z mundurem.

Tekst: Eliza Masłowska