ŚWIĘTO PATRONA w ZESPOLE SZKÓŁ GEN. SULIKA – V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Nikodem Sulik w ZSRR, IX 1939-XI 1942”

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej na w/w temat.  Konkurs  adresowany był do uczniów ze szkół z terenu powiatu sokólskiego i  augustowskiego i odbywał się pod honorowym  patronatem: Starosty Sokólskiego, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej oraz Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, zaś za jego organizację i  przygotowanie odpowiedzialna była mgr Jolanta Konstańczuk – nauczyciel fizyki.

Na konkurs wpłynęło 13 prac z następujących szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli,
  • Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej,
  • Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Hubala w Sokółce,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach.

 

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas obchodów Dnia Patrona w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, gdzie zostały wystawione wszystkie prace.

Jury w składzie:

  • mjr SG Zofia Zielepucha – z-ca komendanta Placówki SG w Nowym Dworze,
  • Agata Orpik – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej,
  • Barbara Grabińska – instruktor – plastyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej,
  • Dorota Pałkiewicz – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej,

w dniu 14.01.2020 r. oceniło prace zgodnie z regulaminem konkursu i przyznało następujące miejsca i wyróżnienie:

 

I miejsce – Gabriela Krawel – Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,
II miejsce –  Wiktoria Prokorym – LO w Sokółce,
III miejsce – Magda Brzezińska – LO w Sokółce,
wyróżnienie – Wiktoria Walenciej – LO w Dąbrowie Białostockiej.

Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody i dyplomy przez: mjr Zofię Zielepuchę, Wicestarostę Powiatu Sokólskiego – Jerzego Białomyzego i dyrektora szkoły – Jarosława Budnika. Podziękowania otrzymali również opiekunowie uczniów:  Eugenia Garbuz z LO w Sokółce, Dariusz  Żołądkowski z ZSR w Sokółce i Danuta Rusel z LO w Suchowoli.

 

Tekst: Edyta Budnik,  Jolanta Konstańczuk, zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości p. Tomasza Lewki z sokolka TV.