I Licealny Turniej Strzelecki

Wszystkich amatorów i miłośników strzelectwa uczących się w naszej szkole zapraszamy na I Licealny Turniej Strzelecki. Turniej odbędzie się w najbliższy czwartek 16.01.2020 r. i będzie jednym z punktów obchodów Dnia Patrona Szkoły. W czasie turnieju uczestnicy rywalizować będą strzelając z broni pneumatycznej na dystansie 10m. Uczestnicy po zakończeniu zapisów rywalizować będą wg ogłoszonego we środę harmonogramu. Zapisy: do g. 12.00 dn. 15.01.2020 osobiście u Pana Tomasza Leszkowicza lub poprzez messenger FB. Sponsor nagród książkowych: Kuźnia Bohaterów