„MEZUZA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ”

MI POLIN – „Z Polski” to fundacja (2019 r.), która zajmuje się m.in. dokumentowaniem śladów po mezuzach. Helena Czernek (autorka modelu żonkila dla ogólnopolskiego projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN „ŻONKILE”, który upamiętnia powstanie w warszawskim getcie) i Aleksander Prugar od 2014 r. wędrują po Polsce, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech, Rumunii, Maroku w poszukiwaniu zachowanych znaków żydowskiej historii.
Dziś w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli mogliśmy wysłuchać wykładu A. Prugara o tym, czym jest w judaizmie mezuza (odrzwia, futryna), co zawiera, jak szukać śladów po niej. Wykład nie tylko o przeszłości i tradycji, ale przede wszystkim o pasji i determinacji dwojga młodych ludzi, którzy przywracają pamięć o żydowskiej społeczności w Polsce i innych krajach. To zachęta dla nas, aby „mieć oczy szeroko otwarte” . W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Dialogu: H. Halenka, M. Sawoszewicz, A. Stanisławczyk,E. Szczęsnowicz, A. Sidorowicz, U. Okurowska, P. Godlewska pod opieką Doroty Budzińskiej Lidera Dialogu.

Tekst: Dorota Budzińska