Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „FRASZKA”

Dn. 27.11. 2019 w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „FRASZKA. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi m.in. Uniwersytetem Warszawskim czy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego ideą jest:
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu języka polskiego;
– propagowanie polskiej i zagranicznej literatury;
– aktywizacja miłośników języka polskiego poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
Tematyka konkursu nie wykracza poza podstawę programową języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło dwudziestu uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie 30 poleceń testowych i napisanie krótkiej rozprawki na wskazany temat. Nad prawidłowością organizacji konkursu czuwali szkolni poloniści.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Urszula Lipska