Złota proporcja, matematyka i sztuka

Drugi dzień pobytu (29.10.2019) na Krecie w ramach realizacji projektu ,, Królowa jest tylko jedna – matematyka” ze środków Erasmus+ (mobilność 4.) rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych dla uczniów z Grecji, Polski i Turcji. Potem uczestniczyliśmy w pokazie tradycyjnych tańców kreteńskich. Kolejnym elementem programu były warsztaty międzykulturowe mające na celu przybliżenie tematu złotej proporcji w matematyce, sztuce (głównie w architekturze, muzyce, malarstwie i designie).Uczniowie z Turcji przygotowali prezentację pt. ,,Złota proporcja w matematyce”, uczniowie z Polski popularyzowali wiedzę o Enigmie oraz zaprezentowali temat złotej proporcji w sztuce, zaś greccy przybliżyli temat złotej proporcji w muzyce.Miłą niespodzianką tego dnia był lunch przygotowany przez rodziców goszczących naszych uczniów i ich tureckich kolegów.

tekst: Edyta Budnik
zdjęcia: Janusz Bielawski