Nauka o języku w praktycznej odsłonie

23 września 2019 roku w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbyła się pogadanka  i ćwiczenia praktyczne związane z nauką o języku.

Dr Ewa Gorlewska z Uniwersytetu w Białymstoku  w sposób funkcjonalny przybliżyła zagadnienie aktów  mowy i funkcji języka. Przedstawiła  schemat aktu komunikacji i powiedziała o funkcjach: impresywnej, ekspresywnej, poetyckiej, fatycznej, metajęzykowej.  Są to zagadnienia teoretyczne i praktyczne często występujące na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Młodzież chętnie odpowiadała na pytania i uczestniczyła w zajęciach.

Serdecznie dziękujemy.

 

Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska