Konkurs czystości w internacie

W tym roku szkolnym postanowiliśmy wzmocnić nasze działania odnośnie systematycznego utrzymania ładu i porządku w pokojach internatu. Wszystkie pokoje będą w dalszym ciągu codziennie sprawdzane pod kątem czystości, ale też chcielibyśmy dodatkowo uhonorować te sale, gdzie zawsze jest czysto. Nie popieramy ciągłego bałaganu, dlatego też mieszkańcy najbrudniejszych pomieszczeń nie mogą liczyć na naszą tolerancję w tym zakresie.

Poniżej znajduje się regulamin „Konkursu czystości”:

  1. Celem konkursu jest wdrożenie do systematycznego dbania o porządek w pokojach internatu.
  2. Przeglądy czystości odbywają się codziennie.
  3. Czystość w pokojach jest sprawdzana przez wychowawcę pozostającego w danych dniu na dyżurze.
  4. Wyniki w trakcie codziennego sprawdzania porządku będą zapisywane na karcie: „Kontrola czystości sal”, a ich suma będzie aktualizowana raz w miesiącu w tabeli wywieszonej publicznie w Pokoju Wychowawców.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dwa razy w roku szkolnym: w miesiącu grudniu oraz w maju. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz kary dla najbrudniejszych sal.
  6. Obszary oceny czystości w pokojach:

– kosz- wyrzucone śmieci, czystość samego pojemnika;

– pościel- porządek na tapczanach, schowana pościel, przykryta kocem, estetyczny wygląd;

– buty- ustawione schludnie, równo, ogólny porządek;

– talerze, kubki, sztućce- czyste, bez resztek jedzenia;

– ogólne- czysta podłoga; brak kurzu na meblach; brak ubrań pozostawionych na oparciu krzeseł, drzwiach szafy i tapczanach.

Tekst i zdjęcia: K. Haponik