DZIEŃ DAWCY – POKONUJEMY NOWOTWORY KRWI

Dnia 28.10.2019 r. w  w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej została przeprowadzona akcja w ramach fundacji DKMS. Misją fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców.

W rejestracji wzięło udział 17 pełnoletnich uczniów z klas maturalnych oraz nauczyciel. Akcję wspierali wolontariusze: Hanna Helenka, Alina Obuchowicz, Aleksandra Sidorowicz, Maciej Siedzik i Weronika Wolska. Koordynatorem działań w szkole była Urszula Lipska.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia U. Lipska