Uczniowie pojadą do Strasburga

Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej w woj. podlaskim i z Sędziszowa (świętokrzyskie) zostali zdobywcami pierwszych miejsc w ogólnopolskim konkursie „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, którego podsumowanie zostało przeprowadzone 15 czerwca podczas Spotkania z Kulturą Żydowską. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Najwyżej komisja konkursowa oceniła wywiad Aleksandry Capigi z Sędziszowa, przeprowadzony z Aleksandrem Szumańskim, mieszkańcem Krakowa, urodzonym w żydowskim środowisku Lwowa oraz „Historię mojej rodziny” – film o ratowaniu Żydów w podlaskiej wiosce, przygotowany przez trzyosobowy zespół uczniów z Dąbrowy Białostockiej: Mateusza Czarkowskiego, Krystiana Hećmańczuka, Pawła Masłowskiego – informują organizatorzy konkursu, pracownicy Świętokrzyskiego Sztetla.

Nagrodzony film opowiada historię pradziadków Krystiana Hećmańczuka – Anny i Stanisława Krzywickich, którzy w czasie wojny i Holokaustu uratowali kupca z Grodna Meira Trachtenberga, jego żonę i syna. W ukrywaniu żydowskiej rodziny pomagały dzieci państwa Krzywickich: Józef, Henryka i Janina (babcia Krystiana). Za bohaterstwo i niezwykłą odwagę Anna i Stanisław Krzywiccy zostali uhonorowani medalem i tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (2009 r.). To najwyższe cywilne odznaczenie izraelskie przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie wycieczka do Strasburga ufundowana przez europosła prof. Ryszarda Legutko. Opiekunowie pracy konkursowej: Dorota Budzińska i Jolanta Konstańczuk.