Kolejny projekt realizowany w naszej szkole… „Gminy – aktywni członkowie społeczności”

Celem projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” jest zbudowanie bardziej zintegrowanej i  skuteczniejszej administracji publicznej i usług publicznych w działaniach na rzecz polityki prorodzinnej. Temat ten został zaproponowany, ponieważ  na chwilę obecną brakuje dostatecznej wiedzy w społeczeństwie na temat działań i rezultatów programów prorodzinnych  . Nowym elementem jest litewska ustawa regulująca rolę i obowiązki gmin w umacnianiu rodziny, która ustanawia nowe programy wraz z przydziałem środków dla rodzin. Samorządy w Polsce mają większe doświadczenie we wdrażaniu elementów polityki prorodzinnej państwa. Partnerzy przygraniczni są przekonani, że społeczeństwo opiera się na rodzinie i zapewnia jej dobre funkcjonowanie. Stanowi to jedno z głównych zadań tego projektu, czyli stworzenie i rozwój integracji w ramach  rodzin . Trzej partnerzy projektu: Gmina Soleczniki, Powiat Sokółka i gmina Warena inicjują wspólnie lokalne działania mające na celu rozwój programu poprawy jakości rodziny a także rozwoju usług publicznych. W ramach projektu  zrealizowane będą 3 szkolenia ogólne, 18 lokalnych paneli dyskusyjnych, 3 rodzinne obozy, 1 konferencja końcowa. Planowane jest włączenie 900 uczestników do działań transgranicznych. Podczas realizacji projektu zaplanowane zostały działania infrastrukturalne niezbędne do realizacji zaplanowanych działań projektowych . Beneficjentami projektu są:  pracownicy urzędów, rodziny i inni członkowie społeczności. Projekt realizowany będzie 18 miesięcy, ogólny budżet wyniesie 365 224,25 Euro.

Ogólna kwota przeznaczona na Powiat Sokólski wyniesie 85 673,45 Euro, w ramach tej kwoty – 72 822,43 Euro – budżet UE, 12 851,02 Euro – budżet Powiatu Sokólskiego.