Jubileusz 100. rocznicy powołania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

3 czerwca 2019 roku dyrektor Zespołu Szkół im gen N. Sulika – Jarosław Budnik wraz z reprezentacją II klasy mundurowej oraz opiekunem st. chor. sztab. Januszem Bielawskim mieli zaszczyt wziąć udział w obchodach jubileuszu 100. rocznicy powołania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, które odbyły się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Wśród wielu znamienitych gości był m.in. Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów terytorialnych, pracownicy WKU w Białymstoku. Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali komendanci różnych służb, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń i organizacji wojskowych, a także pracownicy białostockiego WKU. Pamiątkowy grawerton związany z obchodami jubileuszu przypadł także w udziale naszej szkole, co stanowi docenienie naszej dobrej współpracy z WKU Białystok.

Powiatową Komendę Uzupełnień w Białymstoku powołano do życia 24 czerwca 1919 roku. Najpierw mieściła się przy ul. Św. Rocha 2. Po przemianowaniu jej w Komendę Rejonów Uzupełnień siedzibę przeniesiono do budynku przy ul. Lipowej 35, gdzie funkcjonuje do dziś pod nazwą Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku. Obejmuje swym działaniem miasta i gminy w powiatach: białostockim, monieckim i sokólskim oraz miasto Białystok.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik