Rozstrzygnięcie konkursu ,,Nasi sąsiedzi-Żydzi”

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej biorących udział w VII edycji konkursu tematycznego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, organizowanego wspólnie przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach  –  na uroczystość oficjalnego zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników. Odbędzie się  15 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 (sobota) w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” (synagoga) w Chmielniku.

W konkursie uczestniczyli uczniowie: Mateusz Czarkowski, Krystian Hećmańczuk, Paweł Masłowski, pod opieką: Doroty Budzińskiej, Jolanty Konstańczuk.

Szczegółowy program na:
http://swietokrzyskisztetl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=11&artykul=252&akcja=artykul

Z poważaniem,

Edyta Ślusarczyk

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl’’
ul. Wspólna 14 (synagoga),
26-020 Chmielnik tel. kom. 734 158 969
e-mail: kontakt@swietokrzyskisztetl.pl