Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowo-mundurowych

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie osoby które przystąpiły do egzaminu sprawnościowego w dniu 23 maja 2019 roku, który miał być kwalifikacją do klasy sportowo-mundurowej zaliczyły sprawdzian. W próbie sprawności fizycznej wzięło udział 41 kandydatów do klasy sportowo-mundurowej po szkole podstawowej i gimnazjum. W przyszłości planujemy wyznaczenie jeszcze jednego terminu na sprawdzian dla osób, które dokumenty złożyły po 23 maja 2019 roku. O terminie poinformujemy. Cieszymy się, iż idea klas sportowo-mundurowych cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Szczegółowe informacje o wynikach indywidualnych można uzyskać w sekretariacie szkoły. Gratulujemy! I załączamy zdjęcia: