„Będzie Nam Was bardzo, bardzo brakowało”, czyli uroczyste pożegnanie maturzystów Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

26 kwietnia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej podczas uroczystego apelu, pożegnano tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla 70 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej  i 20 słuchaczy Liceum dla Dorosłych, którzy zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

W przemówieniu  dyrektor  Jarosław Budnik zwracał uwagę na znaczenie wyniku maturalnego, który to będzie decydował o najbliższej przyszłości  każdego  ucznia. Jednak zaznaczał, że ważne  jest by w życiu robić, to co się lubi i, w czym jest się dobrym. Dyrektor podziękował tegorocznym maturzystom za ich trzyletni dorobek, osiągnięcia naukowe i sportowe oraz działania na rzecz szkoły, zaś kadrze nauczycielskiej za profesjonalizm i rzetelną pracę z wychowankami. Podkreślał, że nauczyciele dołożyli wielu starań, aby przygotować swoich uczniów nie tylko do egzaminu maturalnego, ale też do dorosłego, wartościowego życia. Minutą ciszy uczczono pamięć Tomasza Sztukowskiego, wychowawcę kl. III C, którego zabrakło na tegorocznej uroczystości.

W czasie apelu najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi ufundowanymi  przez Radę Rodziców. Wyróżniającym się abiturientom w obszarze nauki, sportu, działalności artystycznej czy też społecznej na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego wręczono listy gratulacyjne dla rodziców. Uczniom klasy mundurowej wręczono certyfikaty potwierdzające ich umiejętności a wychowankom internatu dyplomy i podziękowania.

Na uroczystości gościliśmy także Jerzego Białomyzego – członka Zarządu Powiatu Sokólskiego. W swoim przemówieniu, życzył młodzieży: „abyście osiągnęli to, co przyniesie wam szczęście. Życzę wam dumy z ukończenia szkoły, dumy z miejsca pochodzenia, dumy z tego, kim jesteście i kim się staniecie”. Odczytał także list Starosty Sokólskiego Piotra Rećki, skierowany do maturzystów.

Starostwo Powiatowe ufundowało także nagrody książkowe dla trojga najlepszych uczniów (z najwyższą średnią). Odebrali je:

  • Justyna Kłoczko – 5,73
  • Sylwia Czarnecka – 5,5
  • Patrycja Oliwia Lipska – 5,45

Na zakończenie uroczystości abiturienci zrewanżowali się także piękną pamiątką. Przygotowali gablotę ze zdjęciami wszystkich trzecioklasistów, którą złożyli na ręce dyrektora  szkoły.

Mamy nadzieję, że w pamięci tegorocznych absolwentów pozostaną tylko mile i piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Powodzenia w dalszym życiu, kochani, młodzi ludzie!

Tekst: Edyta Budnik,  zdjęcia: Mateusz Kosakowski

Relację z tego wydarzenia także można znaleźć pod linkami: