Z wizytą w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

12 kwietnia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości „Sprawiedliwi wśród narodów świata” zorganizowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Wśród zaproszonych gości była pani Leonarda Semczuk – córka Stefanii i Józefa Gawroników Sprawiedliwych oraz przedstawiciele Konsulatu RP w Grodnie.  W czasie uroczystości wyświetlono dwa filmy poświęcone Irenie Sendlerowej i Sprawiedliwym z Białorusi. Wygłoszona była też prelekcja prof. Edmunda Jarmusika na temat „Kościół i Holokaust” o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.  Młodzież z Grodna i Dąbrowy Białostockiej zaprezentowała swoje prace poświęcone Irenie Sendlerowej.  Uroczystość uświetnił minikoncertem zespół solistów „Katarynka” ze Szkoły Muzycznej nr 2 w Grodnie.

Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika reprezentowali nauczyciele: Joanna Pigiel, Jolanta Konstańczuk, Katarzyna Sidorowicz, Janusz Bielawski oraz uczniowie Julia Grabińska, Kornelia Juchniewicz, Emilia Szczęsnowicz, Mateusz Czarkowski, Paweł Masłowski.

Program:

  1. Film dokumentalno – fabularny: „HISTORIA IRENY SENDLEROWEJ”. Produkcja: Polska(2015), reżyseria: Andrzej Wolf.
  2. Mini-koncert zespołu solistów „Katarynka” w wykonaniu uczniów ze szkoły muzycznej Nr2 w Grodnie.
  3. Wykłady: prof. Edmund Jarmusik „Kościół i Holokaust”, Benjamin Jeruzalim „ Żydzi-żołnierze w II wojnie światowej”
  4. Wystawa rysunków uczniów z Liceum Nr1 im.J.Karskiego w Grodnie i z Liceum Dąbrowy Białostockiej,

Organizatorzy:

ZS Żydowski dom społeczny „Menora” w Grodnie

ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie

Stowarzyszenie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego „Shomer-International”

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Grodnie

Instytut Polski w Mińsku.