Wymiana uczniów w ramach projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”

              11 marca 2019 roku w ramach kolejnego etapu projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus + rozpoczęła się wymiana młodzieży. Pierwsze spotkanie kadry pedagogicznej z krajów partnerskich odbyło się w listopadzie 2018 roku.

Tym razem do naszej miejscowości trafiły 9-osobowe grupy uczniów z Grecji i Turcji, którymi opiekuje  18 wychowanków z naszej szkoły. Ideą projektu było zamieszkanie uczniów z zagranicy w domach prywatnych, aby proces integracji i edukacji językowej przebiegał bardziej efektywnie. Wymianę młodzieży otworzyła konferencja inauguracyjna, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, wolontariusze EVS a także reprezentanci środowiska lokalnego w osobach: Burmistrza Dąbrowy Białostockiej – Artura Gajlewicza, Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego –  Jerzego Białomyzego, Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka – Leszka Kiejki oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Andrzeja Kamlińskiego. Konferencja służyła przybliżeniu obecnym krajów partnerskich, szkół uczestniczących w projekcie, systemów edukacyjnych a także Programu Erasmus + i projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”. Na pierwszy dzień spotkania projektowego zaplanowano zajęcia integracyjne, służące  lepszemu poznaniu się uczestników oraz aktywne warsztaty międzykulturowe realizowane w atrakcyjnej dla młodzieży formie, przygotowane przez wolontariuszy Leę i Diogo. Następnym elementem była konferencja służąca odpowiedzi na pytanie: „Jaka matematyka jest atrakcyjna dla uczniów?”. Była ona przeprowadzona z wyłącznym udziałem uczniów.

Całość zamknęło spotkanie ewaluacyjne, które odbyło się w grupach narodowych, poświęcone refleksjom na temat dotychczasowej realizacji projektu, współpracy oraz osiągniętym rezultatom, zarówno indywidualnym, jak i grupowym.