Gala Szkoły Dialogu w Warszawie

Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko – żydowskim. Poprzez edukację, projekty, pracę z liderami, wizyty studyjne tworzona jest przestrzeń do dialogu i spotkań  Polaków i Żydów. Od 11. lat „sztandarowym” programem jest Szkoła Dialogu. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkład w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów średnich i mniejszych miejscowości, którzy odkrywają, poznają i upamiętniają żydowską społeczność. Wiedza, zrozumienie i dialog – to klucze do przełamywania barier i stereotypów.
Uczniowie uczestniczą w czterech warsztatach, podczas których przygotowują swój autorski program – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości.

Grupa uczniów uczestniczyła w II półroczu 2018 r.w programie Szkoły Dialogu. Efektami pracy był plan Dąbrowy z zaznaczonymi miejscami ważnymi dla żydowskich mieszkańców naszego miasta tzn. synagogą, mykwą, szkołą, cmentarzem, film, który powstał podczas wizyty trójki potomków dąbrowskich Żydów, liczne zdjęcia i posprzątanie żydowskiego cmentarza.

26 lutego 2019 r. odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta Gala Szkół Dialogu. W programie uczestniczyły 40. szkół z Polski, Podlasie reprezentowała młodzież z Dąbrowy i Narewki. Nasze działania zostały docenione i byliśmy nominowani do nagrody w kategorii „Wpływ na lokalną społeczność”. Szkoła otrzymała tytuł Szkoły Dialogu 2018. Naszej delegacji przewodniczyli dyrektor szkoły p. Jarosław Budnik, członek Zarządu Powiatu Sokólskiego p. Jerzy Białomyzy oraz koordynatorzy Dorota Budzińska i Jolanta Konstańczuk. W uroczystości wzięło udział 20. uczniów zaangażowanych w działania projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Starosty Sokólskiego Piotra Rećko za sfinansowanie transportu do Warszawy. Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany przez uczniów naszej szkoły.