XVII Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”

Najstarszym realizowanym w naszej szkole (po raz 17.) jest konkurs historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. Także honorowy patronat nad nim objął Starosta Sokólski Piotr Rećko. Za jego organizację odpowiedzialny był mgr Krzysztof Malinowski. W przygotowaniach pomagał także mgr Wiesław Hukałowicz. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów kwalifikowało się do części ustnej. Później finaliści stoczyli walkę o nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, Czesława Rogalskiego, Straż Graniczną i Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
Ostateczne wyniki konkursu historycznego kształtują się następująco:
I miejsce –Filip Szcześniak, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
II miejsce – Justyna Kłoczko, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
III miejsce – Kacper Gładczuk, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
IV miejsce ex aequo Zuzanna Jurgilewicz i Mateusz Czarkowski z Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
Uczniów przygotowywał: mgr Krzysztof Malinowski (Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej).

Tekst: Edyta Budnik,                                                                                                                                                                          Zdjęcia: Kamil Guziejko