DZIEŃ PATRONA w ZESPOLE SZKÓŁ GEN. SULIKA – IV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Nikodem Sulik na straży wschodniej granicy II RP- Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939”

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej na w/w temat. Ów konkurs  adresowany był do uczniów ze szkół z terenu powiatu sokólskiego i  augustowskiego.  Jego Patronem byli: Starosta Sokólski, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, zaś za jego organizację i  przygotowanie odpowiedzialna była mgr Jolanta Konstańczuk.

Na konkurs wpłynęło 21 prac . Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.

Jury w składzie:

  • SG Zofia Zielepucha – z-ca komendanta Placówki SG w Nowym Dworze,
  • Agata Orpik – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej,
  • Barbara Grabińska – plastyczka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej,

oceniło prace zgodnie z regulaminem konkursu i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

kategoria –  szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Wiktoria Walenciej – LO w Dąbrowie Białostockiej,
II miejsce –  Emilia Szczęsnowicz – LO w Dąbrowie Białostockiej,
III miejsce – Weronika Wolska – LO w Dąbrowie Białostockiej,
wyróżnienie – Katarzyna Toczyłowska – LO w Dąbrowie Białostockiej,

wyróżnienie – Wiktoria Zawadzka – LO im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli;

kategoria – szkoły podstawowe (klasy VI – VIII oraz III klasa gimnazjalna):

I miejsce – Anna Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Dominika Gasparewicz – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

wyróżnienie – Amelia Maria Łazuk – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Tekst: Edyta Budnik,                                                                                                                                                                           Zdjęcia: Kamil Guziejko