DZIEŃ PATRONA – VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

W ramach uroczystości  Dnia Patrona  w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika odbył się  Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Sponsorami nagród byli: Zarząd Powiatu Sokólskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. H. Minkiewicza. W konkursie można było usłyszeć najpiękniejsze patriotyczne i żołnierskie pieśni w wykonaniu młodzieży z następujących szkół:

– ZS w Dąbrowie Białostockiej;

– SP w Zwierzyńcu Wielkim;

– SP w Sztabinie ;

– SP w Kuźnicy Białostockiej;

– ZSR w Sokółce;

– SP w Suchodolinie.

Komisja w składzie: Beata Olechno, Alicja Gryżenia oraz kpr Łukasz Adamczyk wyłoniła laureatów konkursu . Jego wyniki  kształtują się  następująco:

I miejsce- Paulina Korecka  – S P Kuźnica Białostocka,

II miejsce- Michalina Silwonik, LO Dąbrowa Białostocka,

III miejsce- Katarzyna Stolarska , SP im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie,

IV miejsce ex aequo – Waleria Łukaszewicz i Julia Oszmian , LO Dąbrowa Białostocka,

V miejsce ex aequo Justyna Kasjan z  SP ze Zwierzynca Wielkiego,  Kinga Dowgiert  z ZSR im. H.  Dobrzańskiego– Hubala  w Sokółce oraz Gabriela Krawel  ze SP w Kuźnicy Biał.

VI miejsce-ex aequo Natalia Grabińska ze SP w Zwierzyńcu Wielkim  i Piotr Zubrzycki z  ZSR im. H.  Dobrzańskiego– Hubala  w Sokółce .

Za organizację VI Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej odpowiedzialne były: mgr Krystyna Kopańko, mgr Agnieszka Dzienisik, mgr Elżbieta Kondracka.

Tekst: Edyta Budnik,

Zdjęcia: Kamil Guziejko