Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika

16 stycznia 2019 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły -Generała Nikodema Sulika. Obchody rozpoczęły się od przemówienia dyrektora  Zespołu Szkół  – Jarosława Budnika, który powitał zebranych gości oraz zaprezentował sylwetkę bohatera dnia. W swoim przemówieniu nawiązał do faktu, iż ów dzień kończy uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Rok Generała Nikodema Sulika w naszej gminie.

Kolejnym etapem uroczystości była oryginalna część artystyczna w konwencji kawiarenki dwudziestolecia międzywojennego przygotowana  przez uzdolnioną teatralnie i wokalnie młodzież  z kl. IB i  IIB pod opieką merytoryczną Edyty Budnik, Urszuli Puczyńskiej, Elizy Masłowskiej. Scenki kawiarniane odnosiły się  do aspektów historycznych, eksponując barwne postacie epoki – głównie pierwszego ułana II Rzeczypospolitej Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.   Ukazano także wybrane fakty z biografii naszego kresowego generała – Nikodema Sulika. Przedstawienie bogate było w rekwizyty odzwierciedlające epokę oraz jej niepowtarzalny klimat. Scenariusz części artystycznej napisali: Eliza Masłowska i Jarosław Budnik,  korzystając z książki  Sławomira  Kopera „Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej” i Krzysztofa Filipowa „Generał Nikodem Sulik”.

W tak ważnym dla naszej szkolnej społeczności dniu udział wzięli: Przedstawiciel Zarządu Powiatu Sokólskiego – Jerzy Białomyzy,  Przewodniczący Rady Miejskiej – Adam Wojteczko, Sekretarz Gminy – Leszek Kiejko, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Maciej Sulik. Pokaźną grupę stanowili goście z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej na czele z Zastępcą Dowódcy płk. Jerzym Sulimą, notabene pochodzącym z okolic Dąbrowy Białostockiej. Mieliśmy także przyjemność gościć st. chor.  Mikołaja Błogosławskiego i weteranów kpr. Łukasza Adamczyka i kpr. Pawła Szczepanika. Zaszczycił nas także swoją obecnością mjr Grzegorz Łapiński z XV Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i Zastępca Komendanta Placówki SG w Nowym Dworze kpt. SG Zofia Zielepucha. Uroczystość odbywała się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i nie zabrakło w niej również uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół oraz uczniów i nauczycieli z innych placówek oświatowych (głównie z powiatu sokólskiego) biorących udział w konkursach.

Tekst: Edyta Budnik i Urszula Puczyńska, zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości p. Haliny Raduchy i.sokolka.eu