,,KOMÓRKOMANIA”

Dnia 17.12.2018 r. w naszej szkole odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach Fundacji DKMS.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu blisko 10 lat fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 400 000 potencjalnych dawców. Celem akcji  jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Celem statutowym fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Do akcji włączyło się 10 osób. Dziękujemy.

Wolontariuszki:                                                                                                                   Koordynator:

Agnieszka Kułak                                                                                                                              Urszula Lipska

Patrycja Oliwia Lipska