Justyna Kłoczko – stypendystką Prezesa Rady Ministrów

12 grudnia 2018 r. za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów. W gronie wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Justyna Kłoczko.  W uroczystości wręczenia aktów stypendialnych uczestniczyli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka. Justynie gratulujemy!

Foto: Agnieszka Dzienisik