Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

„Światło, które łączy” – Betlejemskie Światło Pokoju już po raz 28. zostało przekazane dalej na wschód harcerzom z Białorusi. Spotkanie zwykle odbywa się na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej. W uroczystości, jak co roku, wzięli udział również uczniowie naszej szkoły – harcerze dąbrowskich drużyn: 1 DDH Gladius oraz 2 DDW HSG Astat im. KOP z drużynową Jolantą Konstańczuk. Wraz z delegacją harcerzy z Białorusi przyjechał przedstawiciel Konsulatu RP w Grodnie pan Andrzej Raczkowski, absolwent naszego ogólniaka.
Jolanta Konstańczuk – drużynowa Astatu