Wyniki eliminacji wstępnych do „Ekstraklasy matematycznej”

20 września 2018 roku odbyły się eliminacje do konkursu „Ekstraklasa matematyczna” w roku szkolnym 2018/ 2019. Oto lista uczniów zakwalifikowanych:

1. Agnieszka Piruta kl.I b
2. Jakub Kuźma kl. III b
3. Michał Kuźma kl. III b
4. Kamila Mościcka kl. II b
5. Julia Krahel kl. III b
6. Maciej Budnik kl. III b
7. Paulina Godlewska kl.I b
8. Joanna Mościcka kl. I b
9. Kamila Łazar kl.I b
10. Klaudia Mancewicz kl.I b
11. Maria Stankiewicz kl. I b
12. Paulina Czerżyńska kl.I b
13. Mateusz Czarkowski kl. II b

Bez etapu wstępnego przechodzą uczniowie:

1. Patryk Sak kl. II b
2. Jakub Antonik kl. II b
3. Kacper Rusiecki kl. III b
4. Anna Wysocka kl. III a
5. Agnieszka Gniedziejko kl. III b

Wykaz terminów przeprowadzania kolejnych etapów konkursu „Ekstraklasa matematyczna”

1. 18.10.2018
2. 15.11.2018
3. 13.12.2018
4. 17.01.2019
5. 21.02.2019
6. 14.03.2019
7. 11.04.2019
8. 23.05.2019
9. 13.06.2019
Konkurs przeprowadzany będzie w godzinach – 11.50 –12.35.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia oraz satysfakcji z udziału w konkursie.
Joanna Skórska, Joanna Krahel