Szczególne podziękowania uczniom II klasy mundurowej za wolontariat

18 października 2018 roku na hali Zespołu Szkół im. Generała N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce niecodzienna uroczystość. W obecności gości: dr. Jarosława Schabieńskiego – Naczelnika IPN, wójta Nowego Dworu – Andrzeja Humiennego i Rafała Jarmoszki – inspektora Urzędu Gminy w Nowym Dworze uhonorowanych i docenionych zostało sześcioro uczniów II kl. mundurowej ( Patrycja Koźbiel, Anna Zamojska, Marta Rogowska, Monika Ławrynowicz, Kamil Guziejko i Dawid Kochmański ) wraz z opiekunem st. chor. sztab. rezerwy SG Januszem Bielawskim. Oni właśnie zaangażowali się w pomoc przy działaniach ekshumacyjnych i pochówek poległego żołnierza z 1920 roku na cmentarzu katolickim w Nowym Dworze. Żołnierz zginął w Bitwie Niemeńskiej.

Młodzieży i opiekunowi uroczyście zostały wręczone podziękowania i drobne prezenty z rąk Naczelnika IPN Jarosława Schabieńskiego „za wolontariat w zakresie uczestnictwa w pracach przy ekshumacji i oddania honorów żołnierzowi Wojska Polskiego, szer. Michała Grędo z 205 Pułku Piechoty poległego 23 września 1920 roku w okolicach Nowego Dworu.”

Wielkie uznanie dla działań młodych ludzi wyraził także Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, który w liście do młodzieży napisał:
„Wyrażam wielkie uznanie dla zaangażowania młodych wolontariuszy, którzy pracowali przy ekshumacji szer. Michała Grędo, poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jest to wyraz głębokiego przywiązania do Ojczyzny, zainteresowania historią swojego regionu oraz szacunku dla tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie niepodległości Polski….”
Dr Schabieński podkreślał, że misją i zadaniem IPN jest podejmowanie działań, takich,” aby każdy polski żołnierz, który zginął za ojczyznę, spoczywał w godnych warunkach. Abyśmy mieli poczucie, że ich czcimy i szanujemy, pokazujemy w ten sposób nasz patriotyzm i obowiązki wobec ojczyzny. Zależy nam szczególnie, aby młodzież w tym uczestniczyła, bo jest też element wychowawczy. Młodzi ludzie widzą, jak ich przodkowie musieli o Polskę walczyć i mając to w pamięci będą bardziej dbać o dzień dzisiejszy. Będą także myśleć o dniu przyszłym naszej ojczyzny, bo przecież bez nich jej nie będzie i to właśnie oni będą budować jej przyszłość.”

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia Kamil Guziejko