Biegamy by uczcić pamięć poległych WETERANÓW

Zapraszamy na I Bieg o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju który odbędzie się 7 października 2018 roku ulicami Dąbrowy Białostockiej.

Cele:
• okazanie szacunku i wsparcia żołnierzom rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju
• upamiętnienie żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju w Afganistanie i Iraku
• zwrócenie uwagi na charakter służby żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju
• kontynuacja współpracy pomiędzy uczniami klas mundurowych a żołnierzami – weteranami
• integracja środowiska społeczności lokalnej z wojskiem
• popularyzowanie biegania

Organizatorzy, współorganizatorzy, partnerzy:

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, Eliza Masłowska

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

sokolkatv

Bieg odbywa się na terenie miasta Dąbrowa Białostocka, na dwóch dystansach, upamiętniających żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa: 2.200 (22 poległych w misjach w Iraku) i 4.400 (44 poległych w misjach w Afganistanie).
Uczestnicy biegu muszą mieć ukończone rocznikowo 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego). Bieg dzieli się na dwie kategorie: kobiet i mężczyzn.

Program zawodów:
10:50 – otwarcie zawodów
11:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie 2.200 m
12:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie 4.400 m
13:15 – zakończenie biegu, dekoracja zwycięzców, posiłek regeneracyjny

Zgłoszenia i weryfikacja:
Zgłoszenia do dnia 04. 10. 2018 przez portal www.elektronicznezapisy.pl (od 10. 09. 2018), drogą mailową: lewinowa@gmail.com oraz w dniu zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc od godziny 9:30 do 10:30 w biurze zawodów.

Oświadczenia do wypełnienia przez uczestników:

oswiadczenie bieg dzieci

oswiadczenie bieg