XII Dni Integracyjne – Adaptacyjno dla uczniów klas pierwszych

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim ruszyły dwunaste już  dni integracyjno – adaptacyjne. Rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole to silny stres dla młodego człowieka. Aby pomóc młodzieży w zminimalizowaniu skutków stresu, nasza szkoła  każdego roku wychodzi z  ofertą zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Jak sama nazwa wskazuje mają one na celu integrację grupy oraz jej szybką i pozytywną adaptację do nowego środowiska. Ponadto umożliwiają wzajemną wymianę doświadczeń wśród młodych ludzi, uczą zasad prawidłowej komunikacji, wchodzenia we właściwe relacje interpersonalne. Pomagają dostrzegać dobre strony kontaktów z innymi, rozwijają wzajemną akceptację w grupie oraz uczą pozytywnego myślenia o sobie.

W dniach 04.09-05.09.2018 w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej  odbyły się zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas   pierwszych.

Z uczniami spotykają się przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Komisariatu Policja, Pracownicy Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Dąbrowie Białostockiej, absolwenci naszej szkoły, doradca zawodowy, bibliotekarze. Nasi goście i prelegenci przybliżają uczniom specyfikę swojej pracy.  Specjaliści  z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, prowadzący zajęcia integracyjne, bazowali na różnorodnych metodach, formach i technikach pracy pedagogicznej i psychologicznej, tak by zajęcia były nie tylko dobrą zabawą dla uczniów, ale realizowały szeroko pojęte cele psychoedukacji.

Na zakończenie każdego dnia uczniowie rywalizowali między sobą w rozgrywkach sportowych. Do zabawy włączyli się podopieczni WTZ w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi

W czasie prowadzenia zajęć młodzież z wszystkich grup wykazała dużą aktywność własną, emanowała dobrym samopoczuciem. Wszyscy chcieli, jak najbardziej efektywnie uczestniczyć w proponowanych im zadaniach, które miały głównie na celu wzajemne poznanie się i budowanie więzi koleżeńskich.. Odzew na wszystkie zajęcia ze strony pierwszoklasistów  był pozytywny.

Wszystkim prowadzącym zajęcia serdecznie dziękujemy a poniżej prezentujemy zdjęcia  z ubiegłotygodniowych zmagań.

Agnieszka Dzienisik – pedagog szkolny