Witamy nowy rok szkolny 2018/19

3 września 2018 r. o godz. 9 00 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Branżowej I Stopnia oraz słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej zainaugurowali nowy rok szkolny 2018/19. Zespół Szkół im. gen N. Sulika wzbogacił się o 110 nowych uczniów i słuchaczy. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Jarosław Budnik oraz Alicja Rysiejko – w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećki – odczytała list skierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.