Pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego

3 września 2018 o godz. 14 00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbył się pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego ps. „Grom” z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz pocztów sztandarowych z dąbrowskich szkół. W ostatniej drodze naszemu lokalnemu bohaterowi, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, przyjaciół, władz samorządowych, towarzyszyli także uczniowie klas mundurowych z dąbrowskiego liceum wraz z ich opiekunem st. chor. sztab. Januszem Bielawskim. W uroczystościach także udział brali przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierze.

Bronisław Karwowski, przeżywszy 94 lata, odszedł na wieczną wartę 1 września 2018 r., w 79. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Mjr Bronisław Karwowski był wieloletnim członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzem wyklętym, oficerem II konspiracji NSZ – NZW. W konspiracji działał od 1942 r., najpierw w organizacji „Polska Niepodległa”, która w tymże roku została podporządkowana Armii Krajowej. Był aresztowany przez Niemców, ale cudem udało mu się uciec podczas transportu do Łomży. Potem był żołnierzem Pogotowia Akcji Specjalnej. Ujawnił się w 1947r. Rok później został ponownie aresztowany i otrzymał wyrok 10 lat więzienia. Po opuszczeniu więzienia przez cały okres PRL był nadal kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jako były żołnierz oddziału Henryka Jastrzębskiego ‚„Zbycha” i były więzień polityczny był rozpracowywany w latach 1956 – 1959 przez Powiatową Delegaturę ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Białostockiej. Potem także wielokrotnie inwigilowany. Odetchnął dopiero w wolnej Polsce.
Za służbę w Armii Krajowej był wielokrotnie odznaczony:
• w lipcu 1944 r. – Srebrnym Krzyżom Zasługi z Mieczami;
• Londyn, 15.08.1948 r. – otrzymał Odznakę Białostockiego Okręgu AK, Medal Wojska;
• Londyn, 30.12.1949 r, – Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami;
• Londyn, 22.05.1984 r. – Krzyż Armii Krajowej;
• Warszawa, 29.01.1992 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
• Warszawa, 26.06.1995 r. – Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami;
• Warszawa, 18.04.1995 r. – Krzyż Partyzancki.
Mjr Bronisław Karwowski był częstym gościem Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika. Wielokrotnie opowiadał młodzieży o swoich wojennych i powojennych doświadczeniach, uczył szacunku do munduru. Wyjaśniał młodzieży, jak jego pokolenie rozumiało, czym jest honor i patriotyzm.
Cześć Jego pamięci! Chwała bohaterom!

Tekst: Edyta Budnik; zdjęcia: Kamil Guziejko